Vi er en produktuavhengig leverandør. Vi forsøker alltid å finne den optimale sammensetning av produkter og tjenester i våre oppdrag og i våre tilbud. Vår fremste oppgave vil alltid være å løse våre kunders behov ved en optimal sammensetning av disse og gjennom dette oppnås også den beste prisen

VI LEVERER NØKKELFERDIGE LØSNINGER FOR Å SIKRE OPTIMAL SIKKERHET FOR VIRKSOMHETENS IT-UTSTYR.

 

VI SKREDDERSYR SKALLSIKRINGEN FOR VIRKSOMHETENS SERVERE OG LEVERER DET NYE DATAROMMET FERDIG MED DATAGULV OG BELYSNING, - FERDIG TIL Å INSTALLERE SERVERROMMET.

 

Ta kontakt med oss for et uforbindtlig tilbud.

 

 

 

VILLE DU AKSEPTERE AT BRANNMUREN I DATAANLEGGET FOR DIN VIRKSOMHET BARE BESKYTTET DEG MOT EN BRØKDEL AV

FARENE ETTER 15 MINUTTERS BRUK?

IKKE VI HELLER…

 

DET ER DERFOR MODUSEC® TILBYR FULLGOD SKALLSIKRING MOT ”ALLE” KONSEKVENSENE AV

 
BRANN, VANN OG INNBRUDD.

 

 

VI LEVERER SERVERLIFTER SOM BÅDE SPARER RYGGEN OG IVARETAR HMS REGLENE.

KoldLok

STILLING LEDIG

SIKKERHETSKONSULENT